Valentina
Planas
Costabella

Grau en Filologia Catalana
2012-2015
Universitat de Girona

Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials
2015-2016
Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Llengua i Literatura Catalanes
2016-2017
Universitat de Girona

Júlia
Planas
Costabella

Diplomatura en Disseny Gràfic
2009-2013
Escola d’Art i Disseny d’Olot

Postgrau en Disseny Gràfic i Projectes Editorials
2016
Elisava