Assessorament lingüístic i comunicatiu.

Correcció lingüística, estilística i ortotipogràfica de textos escrits: documents, treballs acadèmics (TDR, TFG, TFM, tesis doctorals), llibres, articles, pàgines web, cartes de restaurants...

Revisió i correcció d’originals, galerades i compaginades.

Realització, edició i millora de textos.

Maquetació i edició de documents.

Traducció:

castellà < català
castellà > català
anglès < català
anglès > català
anglès < castellà
anglès > castellà